1.  Składka roczna PZK do Oddziału XII    – 120 zł

Tadeusz SP9BSR przyjmuje wpłaty tak aby zbiorczo dokonać przelewu na konto Oddziału. Można wpłacać indywidualnie.

 

 

2. Składka na drobne cele klubowe     – 20 zł

3. Składka na remont Bazówki na Kudłaczach uchwalona na spotkaniu 9 października 2014  –  50 zł

 

Tadeusz SP9BSR przyjmuje wpłaty na spotkaniach klubowych