Po paru miesiącach przemiennik krakowski SR9K jest znowu czynny.

Usterka została usunięta.

Zapraszamy do łączności na 145.750  CTCSS 103,5 Hz